1%20Night%20of%202014%20Willem010145Op zaterdag 7 januari 2017 is er in Hotel Parkzicht te Veendam een 11e binnen editie van Night Of The Guitars

De opzet is nog steeds hetzelfde, begin oktober komen de muzikanten op een zondagmiddag bijeen om de door hun gekozen favorite gitaarnummers naast elkaar te leggen en gaan ze in overleg om kijken in welke bezettingen de nummers uitgevoerd kunnen worden. Dan kan het huiswerk beginnen, de nummers uit werken en onderling overleggen en starten de repetities begin december.